С SX6000 на QMI се движите с най-малко триене!

Икономия на гориво/електроенергия над 5%

80% намалява разходите в подръжката


Икономия на електроенергия до 40%

QMI Bulgaria канал в QMI Bulgaria канал в Youtube
QMI Facebook QMI Facebook

ИНТЕЛИГЕНТНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Вашата атака срещу:

• повишаващите се разходи

• високи разходи за поддържане

• лоша светлина на работното място

Вместо газоразрядни лампи с високо налягане на монтажни височини 4 – 16 метра

• за складове и производство

• за пазари за стр.материали и други големи пазари

• за места за качествен контрол

• за публични места като гари

• за места за спорт, гимнастика и тенис и т.н.

Икономия при по-добра светлина 50% до 80% разходи за енергия при това ще намалите разходите за поддържане на една трета.

Предимства

Касае се до напълно нови, програмируеми осветителни тела в двеизпълнения, и двете със следните качества:

1. При пълна мощност (230 V, КПД 0,95) 50% по-малък разход на ток с 20% повече светлина отколкото с досегашните живачни лампи с вис.наляг.или натриеви лампи (400 W + пускова-регулираща апаратура, КПД 0,67) и многократно по-ефективни от Т8-осветлителните тела.

2. Високо качество на светлината: газоразрядните лампи с високо налягане (HQL) достигат стойност прибл.44 по скалата за цветно възпроизвеждане (1-100), лум.лампи достигат 64. При стойност 84 се постига значително повишение на ефективността. Умора, главоболие или трайно увреждане на очите поради качеството на светлината вече няма.

3. Програмни устройства за движение. В склада може напр. при нулево движеиние след 4, 8 или 16 мин. да се изключи.Така се прави не само икономия на ток, нощната охрана разбира веднага, че някой е влязъл. Изключване = 100% икономия. При подвижен обект светлината веднага се възстановява - без време за нагряване.

4. Програмируем интензитет на светлината. При достатъчна дневна светлина в работния обхват на дадена осветл.система, същата излъчва по-малко светлина, за да може да се осигурят постоянни условия на осветление И така се пести ток.

5. Равномерно, незаслепяващо разпределение на светлината чрез нова, патентована рефлекторна техника с монтаж на височини 4 до 16 метра.Осветление без точков източник!

6. Дължина на живот на осветителното средство (съгл. Oсрам),е средно 20.000 часа, т.е. с 200 % по-продължително отколкото при лампите с вис.налягане. При използване на дълговечни лампи е възможно да се постигне дори 48.000 часа. Разходите за поддържане се намаляват на една трета. (И то при пълна мощност! Регулирането удължава значително дължината на живот).

Комбинацията от 2 + 3 дава възможност за много по-голяма икономия от 50 %. В практиката са постигнати икономии от 69 % (ток) респ. 67% (общи разходи) в супермаркет за строителни материали, а в един склад дори 79%.

7. Като алтернатива на изключването (виж точка 3) при нулево движение може да се настрои по-нисък интензитет на светлината, напр.20%. По този начин винаги се разполага с основно осветление.

Комбинацията от точка 3 и 4 дава възможност да се постигне много по-голяма икономия от 50 %.В магазин за строит.материали са реализирани икономии напр.от . 69% и в склад 79%!

Качество

При всички аспекти се обръща внимание на качеството. Сензорът е изпълнен за дългогодишна работа и просто дистанционно обслужване. (Ако дадена зона ще трябва да се пренастройва, няма проблем намиращото се там осв.тяло да се програмира наново.) Цокълът на крушката е немско изделие. Доставчикът на останалата техника не е от Далечния Изток, а Осрам. Доказателство за това, че се държи не на цената, а на качеството и на разходите. С това се гарантира, че нормите (CE und EMV) ще бъдат спазени. Патентованите рефлектори са от немски материал, който осигурява 98 % от отражателната способност на среброто.

При изгаряне на лампа при режим регулиране се получава компенсиране чрез оставащите три лампи, които до края на лимита си непрекъснато осигуряват пълната програмирана мощност на системата.

Дадена система може да замести до пет 2 x 58 w луминисцентни лампи.

Патентованите рефлектори осигуряват 92% от произведената светлина.При HQL-лампите са по-малко от 60%, при което само 65% от енергията се трансформира в светлина., остатъкът се трансформира в топлина. С това се обяснява защо е възможно при осветлителни тела,които с четири лампи произвеждат само около 60% от брутната светлина на нова HQL-лампа, осигуряват повече светлина на работното място.

Избраното осветлително средство Dulux L Constant на Осрам (подобни осветлителни тела има и Филипс) предлага редица предимства в сравнение с лампите с високо налягане или T8-луминисцентните лампи:

• Много висока енергийна ефективност – 95% светлина, само 5% топлина

• Дължина на живот 48.000 часа при пълна мощност

• Цветното възпроизвеждане от 84 се запазва 48.000 часа (HQL нова само 24)

• МСпадане на мощността за 48.000 часа <12% (HQL 40% след 6.000 часа)

• Благодарение на това разходите за поддържане представляват около 25% от тези на традиционните газоразрядни лампи с високо налягане

Да се намаляват разходите при осветлението не е нещо ново, но това често означава намаляване на силата на светлината. Тук има възможност за управление на системата, което до сега можеше да се постигне само фрагментарно и то чрез набавянето и инсталирането на различни отделни елементи за управление.

Има четири опции за управление без сензор, които се доставят, и те са: без сензор, само при движение (опция с изключване, регулиране), само регулиране при силна дневна светлина, управление при движение и интензитет на светлината.

Два основни модела

Идентичната технология и възможностите за икономия могат да се получат в две изпълнения.

При използване във високостелажни складове, прашни помещения, в хранително-вкусовата промишленост и други области с високи изисквания се използва AS455. Тук има една солидна вана от поцинкована и боядисана в бяло стомана, с или без уплътнен срещу вода и прах капак (поликарбонатово стъкло с UV- устойчивост). Серийно съществуват две точки за окачване(ушите се доставят заедно). Опции, в повечето случаи без повишаване на цената, покриват други монтажни желания.

При по-ниски изисквания, напр. при магазини за строителни материали и безпрахови произв.места, се използва Lido. Тук рефлекторът служи и за вана. При една опция се предлага рефлекторът да бъде с или без отвор (необходимо, когато таванът трябва да се осветява, за да се избегне ефектът „тунел”).

Икономичност

При ново строителство допълнителните разходи за готово инсталираните системи в сравнение с досегашните осветлителни системи представляват само няколко процента. Благодарение на това, че разходът на енергия спада винаги най-малко с 50%, това оскъпяване се изплаща само за няколко месеца.

Същото се получава, когато съществуващото осветление така и така ще трябва да бъде подновено.

При ново оборудване, където мотивът е икономия на енергия, се постига пълна амортизация за 12-24 месеца (в зависимост от цената на тока) при 12 работни часа дневно. В логистечен център за хранителни продукти бяха реализирани не само68 462 Евро годишно от осветлението, но и благодарение на ефективността на системите още и 8384 Евро годишно от охлаждането на халетата. Като „бонус” беше и допълнителното повишаване на качеството на светлината.

Напълно възможно е инсталацията да се финансира на лизингова база, напр. за даден период, който е два пъти по-дълъг от определеното време за амортизация. По този начин се прави икономия от капитал и се изразходва значително по-малко (ток + лизингови вноски) отколкото преди само за ток. (По-големи подробности при запитване).

Развитието на енергийните разходи продължава безспирно.Много от нашите клиенти се конфронтират с до 30% по-висока цена за kWh. До кога ще трябва да се чака, преди да започнем да правим икономия?

И намалените разходи за поддържане не бива да се отминават. Лампите HQL само след около 2500 експл.часа загубват вече 20% от мощността си.,при 6000 часа стават вече 40% (и така продължава). Този спад е постепенен и почти не се забелязва, но той води до проблеми като спадане на качеството, проблеми със зрението и дори до трудови злополуки. До такава степен, че сега вече има препоръчвани стойности от професионалните сдружения и от ЕС. Може да се стигне до там, че при дадена злополука или трайно увреждане на зрението, работникът да даде под съд работодателя за компенсации. Въпреки това рядко се случва фирмите своевременно да сменят тези лампи. При още пълен разход на ток фирмите са доволни при 40% или дори при 30% от новата стойност, докато лампата най-после угасне.

На другата страница проблематиката е онагледена на базата на работата на 144 лампи. Избраните 7000 експлоатационни часа до подновяването на лампите могат да се разглеждат в практиката като утопични, но те означават, че работниците през време на 50% от времето е трябвало да работят при стойности на светлината, които са по-ниски от препоръчаните от професионалните сдружения 600 лукса.Напротив при прилагане 1 към 1 на AS455 вместо HQL-лампи,светлината приятно присъства с необходимите си стойности през време на всичките 20.000 часа.Не само реализираната икономия на енергия от 50%, но и нанесените в графиката разходи за поддържането показват колко по-икономично и приятно може да се работи при добра светлина.

Примери от практиката.

ПРИМЕР1 – ВИСОК СКЛАД

ПРИМЕР 2 – ЛОГИСТ.ЦЕНТЪР, ХРАН.ПРОДУКТИ ТЪРГОВИЯ.НА ДРЕБНО

ПРИМЕР 3 – ФИРМА ВЪВ ВУПЕРТАЛ


С SX6000 на QMI се движите с най-малко триене!