С SX6000 на QMI се движите с най-малко триене!

Икономия на гориво/електроенергия над 5%

80% намалява разходите в подръжката


Икономия на електроенергия до 40%

QMI Bulgaria канал в QMI Bulgaria канал в Youtube
QMI Facebook QMI Facebook

Що е PTFE-Т ?

Химическа формула на PTFE-Tежък

PTFE-T принадлежи към флуорополимерното семейство, получен от молекулярна структура повтаряща се милион пъти до образуване на верига. Молекулярната структура на веригата се състои от един стълб от въглеродни атоми, заобиколени от защитно покритие от флуорни атоми. Тази обвивка предпазва, като защитна преграда въглеродната верига от атаката на химикали и придава на PTFE-T свойството му на инертност и стабилност. Това също понижава енергията на повърхността, дава на PTFE-T нисък коефициент на триене и придава незалепващи свойства. Двете сили, свързващи структурата на PTFE-T, са съединения въглерод- въглерод, които образуват стълба на полимерната верига и въглеродо- флуорните агенти, които образуват защитната преграда.

Разликата между лек и тежък PTFE

Политетрафлуоретилен е от формулата на полимерите, която съдържа около 1200 "члена". Повечето от тях се състоят от молекулни вериги с множество разклонения Teflon ( регистрирана марка на DuPont ). Повечето са с много малка плътност, чиито физически свойства дават възможност за различни приложения, напр. покрития за домакински съдове. Според съвременните разбирания тази група може да се обозначи, като "лек PTFE" (фиг.1). След години на развитие и приложение в автомобилните състезания, космическата техника и индустрията QMI успява да реши проблема с лекия PTFE и започва производство на полимер с по-голяма плътност, т.е. "тежък PTFE" (фиг.2) с формулата SX6000. При тежкия PTFE веригата се образува без разклонения. PTFE-T доказа своите качества и доведе до икономии, които надхвърлят очакванията. Производството на PTFE-T става по специален метод, значително по-скъп от този за производството на лекият вариант.

Срокът за нанасяне на покритието при лекият PTFE е около 3000 км, докато при тежкия е само 100 км. Единствено продукта на QMI - SX6000, суспензиран на базата на PTFE-T, доказва издържливостта на покритието 80 000 км (5000 раб.ч за стационарни машини ). QMI е пионер в тази област.Чрез разпространяване на нейните продукти SX6000 в индустрията фирмата направи революция в областа на смазването и смазочните продукти.

Гинес

Феноменът на PTFE, като най-хлъзгава субстанция е записан в книгата на световните рекорди на Гинес, в раздела "Изключителни физически явления". Под заглавието "Най-слабо триене" е декларирано: "Най-ниският коефициент на статично и динамично триене на който и да е твърд материал е 0.02, в случая политетрафлуоретилен, наречен PTFE - еквивалент на триене подобно на мокър лед върху мокър лед". Ниският коефициент на триене намалява с увеличаване на натоварването. Тестовете показват, че при натоварване от 1 до 4 кг. коефициентът на триене е 0.04, обаче при натоварване от 1360 кг. той спада до 0.01. Това се дължи на факта, че при увеличаване на налягането, полимерите на PTFE-T стават по-добре ориентирани и по-добре подредени разрешавайки на полимерите да се плъзгат върху молекулярната верига, а не да я пресичат.


С SX6000 на QMI се движите с най-малко триене!