С SX6000 на QMI се движите с най-малко триене!

Икономия на гориво/електроенергия над 5%

80% намалява разходите в подръжката


Икономия на електроенергия до 40%

QMI Bulgaria канал в QMI Bulgaria канал в Youtube
QMI Facebook QMI Facebook

SX6000

В края на 70-те години като алтернативно покритие на повърхности под формата на "третирания" с PTFE-T смоли, се постига защита, чрез добавяне на продукт за третиране на метала към постоянно използвано масло. Продуктите на QMI SX6000 базирани на PTFE са сложна комбинация, предсатвляваща смес от отрицателно заредени PTFE-Т частици в комбинация с най-висококачествените масла, повишаващи суспензирането, почистващи и свързващи агенти, както и някои други специални агенти.

Независимо от сложният състав употребата на продукта е много проста. SX6000 замества 20% от обема на основното масло при поредна смяна. При по-големи обеми количеството за третиране на машини и съоръжения се изчислява по скалата от 1:5 до 1:15. По време на работа мазилната система разнася PTFE-T по всички триещи се повърхнини. Порите на триещите се повърхнини се почисват от почистващите агенти, след което повърхностно активните вещества, които имат афинитет към металната повърхност извличат PTFE-Т частиците от маслото и го отлагат в микроскопичните пори на метала. Когато триещите се повърхности се загреят PTFE-T смолите ускорено се разширяват. Това разширение комбинирано с налягане и специалните свързващи компоненти образуват защитен слой от PTFE-T върху всички триещи се метал върху метал повърхности при температура не по-малка от 30°С. Илюстрация на процеса на третиране с PTFE-T смоли

1. Триене без PTFE - T (метал - метал)

2. Частично покриване с PTFE - Tежък

3. Пълно покритие - триене PTFE - Tежък в PTFE - Tежък

Приложение на SX6000 в практиката

Въпросът се свежда до коефициента на триене!

Съществуват множество продукти, за които се твърди,че създават такъв слой върху триещите повърхнини, за да се намалят износването и необходимата мощност.

Ако използването на такива продукти наистина води до създаването на такъв слой (за съжаление съществуват немалко несериозни фирми, които предлагат такива продукти), въздействието не може да бъде по-добро от коефициента на триене на използваното действащото вещество.

MoS2 и графитът са добре известни от почти едно столетие. От 1977 съществуват продукти с действащото вещество"PTFE с ниска плътност", а от 1989 излязоха продукти с "PTFE с висока плътност".

От приблизително 10 години се предлагат продукти "Nano" и „керамика”. Зад тези модерни думи често се крият MoS2 и графит, като се продължава с борнитрид и други коктейли. Ако се касае наистина до продукти, които (поне за известно време) създават някакъв слой, същите ще доведат до намаляване на износването и на изразходваната енергия.

Затова е от значение да се знаят коефициентите на триене на различните материали

MoS2 0,20
Grafit 0,20
"Nano" >0,21
"Keрaмика" >0,21
PTFE с ниска плътнст 0,04
PTFE с висока плътнст 0,02 SX6000

От значение е устойчивостта на слоя. Знаем от собственика на параходна фирма, който се е чувствал малко нещастен, след като установил, че средството (при 50 000 € за един кораб) наистина е имало някакво действие, но при първата смяна на маслото напълно изчезнало.

Продукти с PTFE с ниска плътност (като напр.тефлон) са неоспоримо сертифицирани да намаляват износването с 40 – 44 % (в сравнение с масло без примеси). В същия тест SX6000 (с PTFE с висока плътност) достига до 88%. Още по-скромни би трябвало да бъдат резултатите, ако продуктите с по-високи коефициенти на триене биват подложени на този „служебен” тест.

Приложение на SX6000 в практиката


С SX6000 на QMI се движите с най-малко триене!