С SX6000 на QMI се движите с най-малко триене!

Икономия на гориво/електроенергия над 5%

80% намалява разходите в подръжката


Икономия на електроенергия до 40%

QMI Bulgaria канал в QMI Bulgaria канал в Youtube
QMI Facebook QMI Facebook

ТЕСТОВЕ

Продуктите от серията SX6000 на QMI многократно надминават изискванията на фирмите производителки на двигатели и автомобили, както и на стандартите API и SG, военните стандарти MIL-L-46452, които го определят като технология за третиране с цел намаляване на триенето и износването. На вниманието на всички заинтересовани, фирма QMI България ООД представя част от по-важните изпитвания на продукта от независими организации, които безспорно потвърждават ефекта от SX6000 в практиката.

SEQUENCE III E, Nr. QM-ETSR692101-A-1-IIIE-1SR-76 - намаляване на износването с 88%!!!

    Тестът е проведен в SouthWest Research Institute, San Antonio. Sequence III E e част от програмата за определяне на типовете изпитания на Американския Петролен Институт (API) и Военните спецификации (MIL-L-46452).      За теста е избрано стандартно моторно масло отговарящо на изискванията на производителя. Изпитанието представлява пробег през пустинята Невада на автомобил теглещ каравана със средна скорост 110 km/h в продължение на 64 часа (приблизително около 7000 километра пробег), измерената температура на маслото е 149 °С, а на охладителната система 115°С. Резултатите от теста показват, че добавянето на SX6000 няма абсолютно никакъв негативен ефект, а напротив води до намаляване на износването с цели 88%. За обосновка на този процент са приложени данни от измерването на износването на разпределителния вал при използване на стандартно масло (износване 7.8 µm) и при използване на SX6000 (4.0 µm ), за един и същи пробег. Сертификата от теста показва, че той е бил проведен точно според техническите предписания.Резултатите са регистрирани от USCMA (Американската Асоциация на Химическите Производители), което означава, че са официално признати.

GOTTLOB RESEARCH ENGENEERING - дълготрайността на покритието е над 80 000 км.

     GOTTLOB Research бе избран да определи трайността на SX6000 за третиране на автомобилни двигатели.
Данните са показани в табличен вид по-долу:

Фаза 1 Пробег на автомобила 9 024 км.
Фаза 2 Третиране на двигателят с SX6000 и пробег над 33 216 км.
Фаза 3 Смяна на маслото без добавяне от продукта и пробег от 48 960 км.
През цялото време двигателят е поддържал 4 000 об/м. Общият пробег на автомобила след третиране с SX6000 е 82 176 км. Забележете, че по - честата смяна на маслото би намалила износването на покритието, намалявайки абразивното действие на лубриканта върху PTFE-T слоя.
След всяка фаза са замервани данни за износването на двигателят. След края на фаза 3 е установено, че покритието е 2/3 от това при фаза 2.
LENZ MOTORENTECHNIK GMBH - доказва увеличаване на мощността на двигател BMW M3 50B30, и понижаване на работната температура след третиране с SX6000.
     Теста проведен от Lenz Motortentechnik Gmbh, e проведен върху двигател BMW M3 50B30, шест цилиндров, редови, тип S50B30 на стенд тип "SUPER FLOW 7420". Преди третиране с SX6000, двигателят е разработен и в рамките на две седмици са направени над 30 измервания на мощността, като измерената мощност е 286 к.с. (+/-1к.с.). След третиране с SX6000 двигателят е работил 5 часа при същите външни условия. От резултатите (виж графиката), се вижда че мощността се е повишила до 5 к.с., а при пълно натоварване при 6000 об/мин температурата на маслото се понижава от 105 °С на 100 °С.
КРАНФИЙЛД-ОКСФОРД ИНСТИТУТ - изпитания от триболози
 Кранфийлдският Институт (част от Кранфийлдския Университет, Англия) е най-уважаваният трибологичен научен център в Европа. От части неговата репутация се дължи на пълната му независимост от индустрията , занимаваща се със смазочни материали. Институтът винаги търси най-доброто, а не например това, което се харесва на дадена компания за моторни масла.
     През 1984 - 89г. Институтът провежда обширни, продължителни тестове върху PTFE продуктите, които намаляват триенето. Публикуваният по-късно, през 1989г. доклад гласи, че ползването на PTFE продукти носи значителни преимущества.
     Заедно с доклада, Кранфийлд публикува и "кратък" списък на машини, третирани с PTFE продукти, благодарение на които се с постигнал положителен резултат. В списъка са включени машини от различни видове, като : пневматика, генератори, хидравлични съоръжения, компресори, а също и въздушен, морски и наземен транспорт. Институтът не се ограничава с препоръките си. Навсякъде където има нежелано триене, Кранфийлд потвърждава, че третирането с PTFE води до подобрения, изразяващи се в намалено износване, ниски производствени цени и поддръжка и не се отчитат никакви загуби.
От 1989г. не се е случило нищо, което да промени тази ситуация.


ЛАБОРАТОРИЯ ПЕТРОЛ, гр.Варна, Ном. I-2-963 от 16.05.2001г.

Проведено е изпитване качествата на продукта на фирма QMI - добавка към гориво за бензинови и дизелови двигатели в оторизираната лабораториая на Петрол АД клон Варна. Добавката е прибавена в отношение 1мл. добавка към 100мл. бензин А 95 и 0.1мл. вода. При дозирането на добавката и интензивно хомогенизиране се получава стабилна емулсия, намаляват се серните съединения и фактическите смоли, повдига се октан - цитановото число . Продукта отговаря на БДС 173174-95.

ТЕХНОТЕСТ - Ном:2811/08.07.1993г. - р-л секция Бозев

Стендово изпитване на QMI - SX6000 върху двигател на ВАЗ 1600
Номер на цилин.
Базов двигател
След третиране с SX 6000
Общо увеличение
След 40 часа
След 100 часа
1
10.9
11.2
11.8
0.9
2
10.9
10.9
11.2
0.3
3
11.5
11.6
12.5
1.0
4
11.2
11.7
12.0
0.8

Заключение: Резултатите от изследване влиянието на продукта SX6000 върху параметрите на двигателят показват, че се постига :
- намаляване на условните механични загуби на двигателят
-намаляване на пропуска на картерни газове до 20%
-увеличаване налягането на сгъстяване в цилиндрите с около 0.8 - 0.9кг/см3 ,т.е. с около 7%
-намаляване на специфичният разход на гориво с 3 - 10% в зависимост от натоварването


Практическо изпитание на лекотоварен автомобил VW 1.6 D Данни на автомобила преди третиране с SX6000:
Пробег : 99586км.
След основен ремонт изминал: 40000км.
Компресия на цилиндрите : I -27.5 II-23.0 III-27.5 IV-29.0
След третиране с SX6000 и пробег от 1100км.
Компресия на цилиндрите : I-29.0 II-28.0 III-31.5 IV-31.0
Изпитанието е извършено от "ТЕХНОТЕСТ" 14.07.1993г.
Ръководител секция Бозев.

ВМЗ ООД, гр. Сопот - от 1994 г.

   Обект на изпитването са двигател с вътрешно горене и скоростна кутия на микробус "Латвия" модел 2203-01. Резултатите от изпитването недвусмислено показват, че има положителен резултат от третирането на двата възела с продуктите за скорости и двигател SX6000 на QMI.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ
1.Намаля се разхода на гориво 2.2л/100км бензин,2.8/100км газ.
2.Намля се разхода на картерно масло за 1000км. с 0.8л.
3.Повишава се налягането в маслената система с 0.6-1атм.
4.Намалява се падът на напрежението в акумулаторната батерия при стартиране с 1.2-1.5V
5.Анализът на маслото и по-специално на абразивните частици в него преди и след третиране показва, че износването намалява ( "стружките"от лагерните втулки, синхронизатори, търкалящи лагери и др. намалява)

Забележка: Пълните протоколи от проведемите изпитвания и пълната техническа документация към тях се намират в офиса на фирма QMI - България ООД. Всеки може да се запознае с тях.

...не може да се движите с по-малко триене!


С SX6000 на QMI се движите с най-малко триене!