Информация

Асинхронните електродвигатели /индуктивни/ са сред най-разпространените в индустрията, в сферата на услугите, търговията, медицинските учреждения. Тези електродвигатели трябва да бъдат дименсионирани за постигане на очакваното от тях максимално натоварване, което рядко или въобще не се постига. Повечето от тях работят 50% от времето си с 50% мощност.
Протичането на ток се движи малко под нивото на неговия разход при пълно натоварване. Ненужната енергия се трансформира в повишаване на температурата на ел.двигателя, вибрации и шум.

Проблеми настъпват още при старт

Въртящият момент при старт е до 3,5 пъти по-голям, токовият удар от 6 до 12 пъти по-силен, отколкото при пълно натоварване. (Настъпват проблеми със захранването и кабелната кутия.)
Проблеми, които досега са били недостатъчно разглеждани

Въпреки че има известни системи (катонапр.:звездатриъгълник),включването и оставянето на електромотора неизключен представлява проблем. Токовите удари са по-малко силни, независимо от това работата на ел.двигателя не е обезопасена. Освен това образуваната топлинна електроенергия забранява произволното включване и изключване.

Всичко това води до преразход на електроенергия и високи разходи за поддръжка. Досега е липсвал измервателен уред, който при работещ ел.двигател да е в състояние да дозира протичането на ток спрямо натоварването, т.е. спрямо реалната моментна необходимост от ток. Без такъв уред се изразходва много ненужна електроенергия.

Най-после решението

Уредът POWERBOSS , който се доставя за мотори от 1 kW до 950 kW, контролира всяка стотна от секундата необходимото количество ток и съответно го дозира. Изразходва се само точно необходимото количество ток. Според условията за приложение се пести от 15% до над 40% ел.енергия.
Често срещани приложения:
Когато ел.моторът е:
- над дименсиониран (повечето са в такова състояние);
- ел.мотори, които частично или не работят при пълно натоварване;
- ел.мотори, които често се включват или изключват

Други предимства

Уредът POWERBOSS може да бъде програмиран за мек старт и изключване. При старт се намалява силно максималната нужда от ток и така се предпазва пусковата кутия от повреди, напр. хидравличните удари, които са опасни за електрическите проводници и самия работен процес, могат да бъдат предотвратявани.
Недостатъци, които са били досега известни при стартови системи, са отстранени при изработването на POWERBOSS. Разходът на ел.енергия се намалява до 40% съответно финансовите средства, поддръжката се улеснява.

 

Досегашен опит

В съвременната търговия има примери, където оборудване с уред POWERBOSS в хладилната, дълбоко замразяваща техника и при климатични инсталации допринася до икономии от 25% до 30%. В универсални магазини и летища при ескалатори, както и в индустрията при компресори, преси, леялни машини, инсталации, шприцмашини, смилателни машини и т.н. се постигат големи икономии.
"Демаг" оборудва прогресивно всички свои шприцмашини с уреда "POWERBOSS".

Финансиране!

Цените на уредите се намират между €100 и € 20000. Много фирми имат стотици машини, при които оборудването с POWERBOSS е допринесло бързо до значителни икономии.
Не е нужно да се чака за налични финансови средства. От цена 5000 Евро нагоре може единичните уреди да бъдат закупени на лизинг . Месечните вноски се намират 50% (евентуално може и повече) под месечните икономисани разходи за енергия.
Още от първия месец навият уред POWERBOSS започва да увеличава Вашата печалба. Според конкретното приложение икономиите от този уред покриват разходите за неговото закупуване, до няколко малки специфични изключения, в срок от 6 до 18 месеца.
Независимо икономическо изследване показа, че прилагането на POWERBOSS се отразява финансово на една индустриална фирма. Това финансово отразяване може да се сравни с едно увеличаване на оборота с 20%.

Ново оборудване

Уредът POWERBOSS може безпроблемно да бъде монтиран към мотори, дори тогава, когато същестпвува стартова система от предишен модел. Остарялата система става по-ефективна и по-лесно управляема, чрез модернизация - управлението се поема с всички предимства от POWERBOSS .

Идват ли нови машини?

При обзавеждане, покупки на нови машини, може при доставчика на машините да се направи поръчка за POWERBOSS и така от самото начало да се работи с данъчната система на 21 век. Надценката (по-високата цена) спрямо предишната остаряла система е незначителна, а предимствата големи.
Според Вас възможно ли е оборудване с машини, които имат доказани от миналото недостатъци, т.е. да бъде взето решение за покупка на машини без подобренията, които предоставя и предлага POWERBOSS? Това би било в противоречие с изискванията за ефективното използване на електроенергия и безопасната им и сигурна работа.

Нашата гаранция

Ние, разбира се, не можем да си позволим да предоставяме за изпробване на всеки клиент един такъв уред POWERBOSS безплатно. Това, което можем да предложим, е клиентът да закупи един или повече такива уреди и да ги инсталира, като поеме всички нужни за това разходи. При навременно плащане на сметката по съответната покупка, както и при създаването на една сериозна статистическа система на сравняване, ние предоставяме на клиента възможност за връщане на покупката и получаване на платената сума пари обратно. Това, разбира се, в случай на повреда или дефект, който не е причинен от самия него или други сериозни забележки, които не съответстват с описанията и инструкциите.
От опит ние обаче знаем, че такова връщане на закупен уред не би могло да настъпи.

С POWERBOSS СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ИКОНОМИИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. И ТО ЗНАЧИТЕЛНИ!

QMI - България ООД
обедини своите технологии за глобално намаляване
на разходите в поддръжката - "Програма 2004"

POWERBOSS
QMI България ООД София, ж.к.Дианабад бл 33Б; тел/факс: 868 73 33 тел:868 73 98, 0888 736 684;
Е-mail: qmi_bg@yahoo.com