Уред за прецизна дозировка на ток от 1kw до 1000 kw