Най-добър принос в индустрията

На индустриялният панаир 2014г. Технологиите на QMI, печелят първо място – най-добри в индустрията, с високи
технологични и Екологични ползи.