Сертификат за намаляване на СО2

През 2016 г. технологията SX6000, получава сертификат за драстично намаляване на вредните емисии
в транспорта и индустрията.