Как Elster GmbH намалява разходите си за ток с 40%

Сигнални устройства за движение и сензори за светлина автоматично нагаждат силата на осветлението в производствени халета

Общо 326 доставчици на електрическа енергия увеличиха към 1 януари 2008 тарифата си за електрическа енергия с 34 процента съгласно информацията на независимата Браншова Организация Verivox.Как предприятия с модерно осветление могат да спестят много пари въпреки постоянно повишаващите се цени на тока, показва фирмата Elster GmbH. Производителят на газомери и газова арматура от Нордхайм, Вестфалия, развиващ международна дейност в тази област, замени в някои свои производствени халета своите HQL-лампи с осветлителна система със сензори за движение и сигнални устройства за присъствие на  Richard Chambers GmbH. От тогава фирмата силно е намалила разходите си за ток според ръководителя на поддържането Франц Флаке: „Само от едно хале се прави годишна икономия от минимум 10.000 Евро „ Управлението във всяка отделна лампа се грижи за осветлението само за местата, където пребивават работници и автоматично нагажда интензивността на светене към предварително настроената лукс-стойност.Колкото повече дневна светлина регистрират сензорите, толкова по-слабо светят лампите или съвсем се изключват, което води до икономия на енергия. 

Около 850 работници произвеждат в халетата на Elster GmbH прецизни части за газомери, предпазни регулиращи арматури, електронни компоненти за отоплителни уредби и системи за измерване, а така също и регулиращи уреди за промишлени топлинни процеси. Много детайли трябва да се произвеждат с много висока точност, за да могат да се монтират върху съответните блокове. „Доброто осветление е абсолютна необходимост”, казва Флаке. На много работни места, където трябва да се работи прецизно, интензивността на светене възлиза затова на около 1000 лукс, това отговаря приблизително на осветлението на телевизионно студио. Важна роля играе не само яркостта. , но и цветовото възпроизвеждане.


HQL-лампите бяха унищожители на енергия
(HQL – лампа с живачна пара под високо налягане)

„ В миналото често се опитвахме да модернизираме лампите си, понеже използваните до сега HQL-лампи с техните 450 вата бяха чисто и просто унищожители на енергия и бързо губяха силата си на светене”, казва ръководителят по поддържането.А резултатът беше: HQL-лампите трябваше редовно да се сменят. За да се снижат разходите, Флаке нареди в малка част на едно производствено хале на тавана пробно да се монтират нови осветителни системи. Сред тях и сензори за светлина и сигнални устройства за присъствие. „Но винаги имахме ядове с работещите там, понеже им беше твърде тъмно”, споделяше Флаке. 

Тогава един независим консултант по енергийни въпроси го посъветва така:  той препоръчал осветителна система с интегрирано електронно управление за движение и затъмнение на светлината. Чрез малко дистанционно управление може напр. да се настрои малка лукс-стойност. Ако тази стойност бъде превишена, понеже в халето влиза слънчева светлина, всяка лампа при Elster се затъмнява автоматично или се изключва. Това означава, че лампи, които се намират в близост до прозорци, светят с по-малка яркост отколкото лампите в средата на халето и по този начин се нуждаят от по-малко ток.И сигналното устройство за движение е интегрирано в сградата. По този начин лампите могат така да се програмират, че автоматично излъчват по-малко светлина, веднага щом в близост няма никой.

Ако сензорът не регистрира за дълго време някакво движение, лампите съвсем се изключват. „Това беше първия път, когато промених осветлението без някои от сътрудниците да се оплаче”, казва Флаке. И мениджментът реагира позитивно. В края на краищата чрез смяната годишният разход на ток за осветление спадна в сравнение с предходната година от 700.000 киловатчаса на около 440.000 киловатчаса. При цена на тока от 12 цента за киловатчас Elster GmbH спести годишно за едно хале около 10.000 Евро. Общата икономия годишно възлизаше на 31.200 Евро.

Междувременно оптималната яркост се постига от общо 300  Lido-осветителни тела. Това е най-добрата система, която Флаке познава, казва той. Той хвали сигналните устройства за движение и сензорите за светлина така: „Дали в халето влиза малко или много слънчева светлина, те винаги се грижат за равномерно осветление.”Сигналните устройства за движение се грижат да се осветяват наистина само тези части от халето, в които пребивават работниците. „Сензорите са настроени с такава чувствителност, че е достатъчно само да щракнеш с пръсти.”

Нежелателна нагревателна мощност при по-старите лампи

Тези осветителни системи, икономични на енергия, могат да бъдат използвани не само в производствени халета. И в складови халета, в маркети и гари по таваните висят предимно  HQL-лампи, които превръщат голяма част от енергията в топлина. При това нагревателната мощност е толкова голяма, че в производствените и складови помещения на някои фирми се налага дори използването  и на климатични уредби. Лампите от нашата фирма превръщат почти цялата енергия в светлина и не излъчват почти никаква топлина. Така напр. до сега около 300 HQL-лампи  в  Elster произвеждаха топлина от около 50 киловата. За сравнение: Излъчването на Lido-осветителната система възлиза на по-малко от 6 киловата. Според нашия опит модерните изпълнения като Lido могат да спестят до 80 % от досегашните разходи за осветление в складове, понеже независимо от това колко слънчева светлина влиза през прозорците, в някои халета всичките лампи светят денонощно. Дори в халета без хора е светло като ден, това постоянно констатираме при много огледи. Предприемачите би трябвало да вземат под внимание не само разходите за инвестиции, но и стандартът на живот. Той застава недвусмислено зад осветителните тела на Chambers GmbH.

Нашите осветителни системи вече доказаха в практиката своите качества. Потребители като  Elster GmbH оценяват голямата дължина на живот от до 48.000 часа. По този начин и разходите за поддържане се намаляват най-малко с 66 процента. Въпреки голямата продължителност на горене яркостта намалява незначително с течение на времето в сравнение с традиционните лампи. Разходите за комплектна смяна на осветителните системи по правило се амортизират  за около 24 месеца. Не само потенциала за пестене, но и промяната на климата е добър аргумент за понижаване на разхода на енергия. Освен това предприемачът не трябва веднага да използва работния си капитал за преоборудването. Федералните провинции подпомагат мероприята за защита на околната среда и предлагат на фирмите погасяване на кредити, които са по-ниски от икономията по разходите за ток.

QMI-BULGARIA-LTD EXECUTIVE  DIRECTOR RAYKA     ROTHER

1172   SOFIA , Dianabad  33b   Tel:02/868 73 98: тел/факс: 02/868 73 33

                         GSM 0888 736 684    www.qmisx6000.com   www.chambers-gmbh.de