Подобряването на ефективността и намаляване на вредните емисии

Вредните емисии и климатичните проблеми

Глобалното изменение на климата е признато за едно от най-важните екологични предизвикателства, пред които човечеството е изправено през 21-ви век. Вече е пределно ясно , че замърсяващите въздуха емисии от промишлеността и транспорта влияят пагубно на околната среда чрез намеса в климата, физиологията на растенията, животинските видове, цели екосистеми, както и върху човешкото имущество под формата на земеделски култури или създадени от човека структури. В тази връзка ЕС и всички негови държави членки са подписали и ратифицирали Парижкото споразумение като се ангажират всяка една от тях да предприеме необходимите действия да намали емисиите на ЕС с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Нашият партньор Ричард Чембърс (Главен изпълнителен директор на Richard Chambers GmbH), споделя изключително полезна информация за това как нашите технологични решения могат да помогнат на околната среда и бизнеса в тази толкова важна и трудна задача. 

Глобално затопляне, парников ефект, градско замърсяване, устойчивост – това са някои от ключовите думи на нашето време. Но борбата срещу замърсяването и намаляването на вредните емисии не е лесна задача, имайки предвид, че тя неизбежно включва ограничаване на оборота на мощни и важни сектори на икономиката. Изследване на EU Climate Action върху емисията на газове с парников ефект в Европейския съюз показва, че индустрията акумулира 17,7% от емисиите, транспорта – 24,3%, енергийните индустрии – 29,2%, а селското стопанство – 11,3%. Твърде често интересите на околната среда и промишлеността се сблъскват с инициативи за намаляване на вредните емисии, смятани като изяждащи съществени печалби, и така те активно се противопоставят.

Подобряването на ефективността и намаляване на вредните емисии

Ние от QMI Bulgaria Ltd., заедно с дългогодишните ни партньори от Германия Richard Chambers GmbH  искаме да подчертаем, че намаляването на вредните емисии може да върви ръка за ръка с подобряването на икономическата ефективността и със спестяването на пари на бизнеса в дългосрочен и краткосрочен план. Именно в тази насока сме съсредоточили усилията си и специализираме в продукти, които, приложени във всяка сфера от индустриални машини до обществен транспорт и леки автомобили намаляват вредните емисии, намаляват разходите и спестяват енергия. 

Прилагайки правилно продуктите ни от серия SX6000,  може да осигурите и трите, както за бизнеса си, така и обществото като цяло.

„Колко ще струва?“ или „Колко ще спести?“

По отношение на намаляването на вредните емисии се наблюдава една единна реакция от страна на бизнеса – „Колко ще струва?“ Е, нашият подход е „Колко ще спести?“. Има начин да се спестят пари и да се намалят вредните емисии. Около 25% от разходите на една фабрика идват от оперативни неефективности, които също увеличават емисиите.

Ние сме специализирани в продукти, които намаляват разходите, и, като бонус, те всички намаляват вредните емисиите. Ултразвуковият детектор (UL Spionin101) e лесeн за използване уред, предназначен за откриване на неизправности, преди наличието на повреда. Той може да засече изтичане на газ и въздух до 30 метра в стандартния модел (до 100 метра с лазерен лъч). В електроцентрали той може да открие дефектни трансформатори или изолатори на електрически линии. Имаме и една версия на продукта, която е ефикасна при засичане на риск от експлозия. Друг наш високо ценен продукт са Powerboss Integra контролерите – Интелигентно управление на електродвигатели. Те осигуряват, оптимизират консумацията на енергия в двигатели/мотори, работещи под определен режим на работа – натоварващо или циклично, като по този начин ще  ви спести от 10% до 40% загуби на електроенергия. Предлагаме, също така, интелигентна система за осветление, която осигурява  над 50% незабавна икономия на енергия и намалява разходите за поддръжка с 90%. Така че, накратко, нашият подход е да направим задачата за намаляване на вредните емисии по-привлекателна за бизнеса, защото това също им предлага икономии и съответно по-голяма печалба. Обикновено възвръщаемостта на инвестициите при нашите продукти е най-малко 700%.Гамата ни SX6000 от PTFE-тежки смоли с иновативни предимства за третиране на фрикционни повърхности в машини намалява доказано износването с до 88%. Инвестицията в подобни препарати се изплаща в рамките на няколко месеца, като същевременно намаляват разходите за поддръжка и ремонт на всяко третирано оборудване или автомобил.

Защо намаляването на емисиите е важно за компаниите?

Трябва да разглеждаме вредните емисии в околната среда като научен и технически проблем, който изисква съответно научни и технически решения. Намаляването на емисиите, разбира се, се налага от различните европейски регулаторни органи, съответно от различните международни правила за намаляване на вредните емисии, но това може да бъде и добър PR за една компания в днешно време – за да каже тя, че помага за опазването на околната среда. Но най-вече фирмите се интересуват от ефективност и икономии, а именно това предлагат специално подбраните ни решения за енергийна ефективност. През годините имаме множество примери от големи и разпознаваеми индустрии и производства, където са били приложени нашите продукти, в следствие, на което скокът в печалбата дори е превишил очаквания първоначалните ни очаквания.

За съжаление в европейските регламенти се посочва, че енергията и емисиите се наблюдават чрез софтуер. Затова голяма част от компаниите прекарват цялото си време и инвестират в софтуер, вместо да прилагат технически иновации за решаване на проблема, тъй като бизнесът смята, че е по-ефективен, ако той използва софтуерните системи правилно, отколкото да се интересува за енергия и екологична ефективност. Това е една пропусната възможност.

Но ние планираме да продължим да убеждаваме и доказваме, че контролирането на емисиите върви ръка за ръка с намаляването на разходите. Нашите клиенти, вече 29год. са доволни, че могат да посрещнат всяка криза по-спокойно и  да разпределят между служителите си реализираната печалба от приложението на технологиите на QMI.