I. Цени


Всички представени в сайта цени са в български лева. Компанията си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка.

II. Поръчки

Поръчки могат да извършват само регистрирани Потребители, приели общите условия. Ако Ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Компанията – куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Компанията по всяко време.

III. Плащане


Ползвателят ще получи желана стока чрез доставка с куриер и плащане с наложен платеж, като той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
Всички плащания се извършват само в български лева.
Купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към Клиента), който служи за разписка.
С подписването на талона за приемо-предаване, Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка Компанията сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

IV. Договор


Договорът за продажба от разстояние между Компанията и Ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Компанията При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
Преди изпращане на поръчаната стока, Компанията ще се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Задължение на Ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола.
Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Компанията за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.
В случай, че Клиент е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:
– Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.
– Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

V. Доставка на поръчана стока


Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер.
Доставки се извършват само на географската територия на България.
При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.
Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката) се доставят до входа на сградата.
При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Компанията или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката.
При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Компанията или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.