Петър Йорданов

Признателен съм на QMI , че, благодарение на SX6000, си спестих нов мотор за Миникултиватора.
Ще продължавам да третирам с продуктите на QMI – SX6000 и ще ги препоръч-вам на всички.