I. Дефиниции

КОМПАНИЯТА означава QMI България ООД ЗЗП означава Закон за защита на потребителите. ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни. САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта http://shop.qmisx6000.com ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта http://shop.qmisx6000.com СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагана от фирмата стока. ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД. НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

II. Общи положения

Този уебсайт е собственост на Кю Ем Ай България ООД, със седалище и адрес на управление: България, 1172, гр. София, ж.к.Дианабад бл 33Б, вписано в Търговския регистър с ЕИК121287298, с идентификационен № по ЗДДС BG121287298, МОЛ: Райка Йорданова Ротхер и телефон за контакт. +35988 873 6684, имейл: info@qmisx6000.com Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Компанията. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Компанията. Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Компанията е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на Компанията.

III. Регистрация

Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за поръчка на продукти в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от Ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, Ползвателят ще получи потвърждение по имейл.

IV. Стоки и информация

Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Количката на Ползвателя, съгласно механизма на работа на магазина, който е описан в секция „Как да купя“ на настоящия сайт. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само, състав на продуктите, размери и други, е описана от производителя на етикети на артикулите. Компанията продава стоки – индустриалната серия от продукти на QMI-PTFE-тежък за третиране на хидравлични системи, компресори, помпи и процесорни системи;генератори, реактори и разпределителни системи; товароподемни и конвейрни съоръжения; преработвателни съоръжения, клапи и контролни уредби; мониторни системи, съоръжения за отлагане на обработено ядрено гориво, лагери и лагерни възли и в автомобилната индустрия. QMI притежава собствена гаранция за отговорността при използването на всеки един от продуктите SX6000. Продуктите на QMI отговарят и надвишават стандартните изисквания на: API; SG; MIL L 46152 и др. Употребата на всеки SX6000 продукт е гарантирано с осигуровка за отговорност при използването на продуктите, но при стриктно спазване на упътването, издадено от QMI.

V. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева Компанията си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка.

VI. Поръчки

Поръчки могат да извършват само регистрирани Потребители, приели общите условия. Ако Ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Компанията – куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Компанията по всяко време и обявявани на сайта в секция „Как да купя“.

VII. Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Количката възможности за доставка и плащане. Ако Ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката. Независимо от избрания начин на плащане, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща стоката чрез наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към Клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка Компанията сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

VIII. Договор

Договорът за продажба от разстояние между Компанията и Ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Компанията При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Компанията има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон. Задължение на Ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Компанията за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра. В случай, че Клиент е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато: – Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката. – Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

IX. Доставка на поръчана стока

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката. Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Компанията или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Компанията или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

X. Други

В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Компанията има право да му изпраща бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване. Профилите на Ползватели, които нарушават условията за ползване на онлайн магазина, както и профилите на Ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани.